Uzman Psikolojik Danışman Diğdem SEÇKİN 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde “Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Fonolojik Farkındalık, Hızlı Otomatik İsimlendirme ve Çalışma Belleği Performanslarının İncelenmesi” isimli tezini tamamlayarak uzman unvanını almıştır. 2014 yılından itibaren okul öncesi ve okul dönemindeki tipik gelişim gösteren ve gelişimsel bozuklukları olan çocuklarla ve aileleri ile çalışmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimine aile katılımı ile ilgili uluslararası bir kitap bölümü yazmıştır. Akademik çalışmalarına devam etmektedir. Katıldığı eğitimlerin ve sertifika programlarının bir kısmı şunlardır:

 • CAS (Cognitive Assessment System) Uygulayıcı Eğitimi
 • Torrance Yaratıcı Düşünce Eğitimi Testleri Puanlama Eğitimi
 • Sosyal Becerilerde Oyunların Kullanımı
 • Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi
 • Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi
 • Filial Terapi
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Modül Eğitimi
 • Türkçe PREP-Akademidisleksi
 • Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi-II (SOBAT II)
 • Disleksi Eğitim Müdahaleleri- Okuma (DEM-OKU)
 • PASS Bilişsel Müdahale Programı Eğitimi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı
 • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı
 • Somatik Deneyimleme Giriş Semineri
 • Yönetici İşlev ve Görsel Uzaysal Biliş Testleri Eğitimi
 • Psikolojik İlkyardım ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi
 • Attentioner Dikkat Eğitimi
 • Terapide Terapötik Kartların Kullanımı
 • Moxo Dikkat Testi
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi
 • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimi
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Güveni Sınama ve Bağlılık Aşaması
 • Deneyimsel Oyun Terapisinde Travmanın Somatik İfadeleri
 • DIR Floortime 101 Başlangıç Düzeyi Kursu
WhatsApp