Doç. Dr. Şaziye SEÇKİN YILMAZ 2009 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği A.B.D.’den bölüm üçüncüsü ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde 2012 yılında yüksek lisans, 2017 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK yurtiçi doktora bursunu kazanmış ve eğitimini bursiyer olarak tamamlama başarısını göstermiştir. İkinci yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Resmi ve özel özel eğitim kurumlarında özel eğitim öğretmeni ve özel özel eğitim merkezlerinde dil konuşma terapisti olarak çalışmıştır. 2018 yılı Ekim ayından itibaren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Okuma-yazma ve dil-konuşma bozuklukları alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitime ve sertifika programına katılmıştır. Yine bu alanlarda çok sayıda bildiri, makale ve kitap bölümü yazmış, tez danışmanlığı yapmıştır. Akademik çalışmalarına devam ederken Duru Danışmanlık Merkezi’nde klinik deneyimini bilimsel bilgileri ile birleştirerek değerlendirme ve terapi yapmaktadır.

WhatsApp