Uzmanlık Alanlarımız ve Hizmetlerimiz

Dil ve Konuşma Terapisi

 • Dil ve Konuşma Terapisi
  • Gecikmiş Konuşma
  • Gelişimsel Dil Bozukluğu
  • Disleksi
  • Zihinsel Yetersizliğe Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • Sendromlara Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları (Cri Du Chat Sendromu, Down Sendromu vb.)
  • Konuşma Sesi Bozuklukları
   • İşlevsel (nedeni bilinmeyen) konuşma sesi bozuklukları
    • Artikülasyon bozukluğu
    • Fonolojik bozukluk
   • Organik konuşma sesi bozuklukları (Gelişimsel veya Edinilmiş)
    • Motor/Nörolojik
     • Dizartri
     • Apraksi
    • Yapısal nedenlere bağlı konuşma sesi bozuklukları
     • Yarık damak ve diğer orofasiyel bozukluklara bağlı konuşma sesi bozuklukları
     • Travma veya cerrahi işlemler sonrası yapısal bozukluklara bağlı konuşma sesi bozuklukları
    • Duyusal/Algısal nedenlere bağlı konuşma sesi bozuklukları
     • İşitme kaybına bağlı konuşma sesi bozuklukları
  • Edinilmiş Dil Bozuklukları
   • Afazi
   • Bilişsel İletişim Bozukluğu
  • Ses Bozuklukları
  • Akıcılık Bozuklukları
   • Kekemelik
   • Hızlı Bozuk Konuşma

Erken Çocukluk Özel Eğitimi

 • Erken Çocukluk Özel Eğitimi
  • 0-6 yaş arasındaki özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik değerlendirme, eğitim ve terapi hizmetleri sunuyoruz.

İlk Okuma Yazma Öğretimi Desteği

 • İlk Okuma Yazma Öğretimi Desteği
  • Okuma yazma öğrenmede desteğe gereksinim duyan, güçlük çeken çocuklara bireysel dersler ve grup dersleri ile destek veriyoruz.

Gelişimsel Takip ve Destek

 • Gelişimsel Takip ve Destek

Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli)

 • Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli)

Oyun Terapisi

 • Oyun Terapisi

Psikolojik Danışmanlık

 • Psikolojik Danışmanlık

WhatsApp